Beste KSA'ster en ouder(s)
 
Het is weer tijd voor een iets speciale activiteit om onze feestdag 'Dag van de jeugdbeweging' te vieren.
We gaan met de +12 groepen dit jaar naar Jumpsky! Woehoee! 
Beste KSA'ster en ouder(s)
 
Het is weer tijd voor een iets speciale activiteit om onze feestdag 'Dag van de jeugdbeweging' te vieren.

Beste ouder(s) en KSA'ster

Activiteiten

Facebook likebox